MANIFEST (re_fundacional) de la coordinadora

Som qui som:

 • Perquè optem per un tipus d’aprovisionament i de consum col·lectiu més contundent front el canvi climàtic, el malbaratament energètic, la contaminació de tota mena, l’agroindústria, les transnacionals, etc., tot bastint una alternativa real dins l’àmbit de l’Economia Social Solidària i el cooperativisme de les persones consumidores.
 • Perquè conjuntament decidim què és el que volem tenir als prestatges de les nostres cooperatives per satisfer les nostres ‘veritables’ necessitats vitals, qui ho produeix i qui ho distribueix, per tal de mantenir una relació directa amb les persones que ens alimenten de manera sana i sustentable.
 • Perquè promovem un consum –organitzat democràticament–, crític, transformador i solidari, que impulsa la participació, la cura i l’equitat entre les persones i està compromès amb el planeta (ecològic, saludable, de temporada, de proximitat, participatiu, lliure de transgènia i minimitzador de residus; respectuós amb la terra, amb el bon tracte animal i amb la reproducció de la vida).
 • Perquè volem reduir col·lectivament la nostra petjada ecològica, alhora que enfortim i avancem cap a la Sobirania Alimentària de tota la gent –pagesa i consumidora– del nostre entorn i, de retruc, la de la gent de la resta de pobles del món, donant suport a la producció local, de temporada, a les iniciatives compromeses amb el territori…
 • Perquè juntes podem conèixer millor l’origen dels diversos queviures i productes al nostre abast, com s’han obtingut i la seva traçabilitat, amb total transparència. A més a més, de mantenir un control sobre la seva qualitat, tant d’origen com final.
 • Perquè hem escollit formar part d’un projecte i una realitat empresarial –radicalment i democràticament– alternativa, que pertany a totes les persones sòcies, amb poder de decisió igualitari i horitzontal: sense afany de lucre, cooperativa i autogestionada, basada en la participació i el consens.
 • Perquè mitjançant el suport i l’ajuda mútua de totes ens volem apoderar i re-apoderar en aquells temes i habilitats que ens permetin assolir amb més consistència els nostres objectius, procurant de viure bé o més bé i millor, amb menys.
 • Perquè contribuïm, també, a teixir relacions socials i comunitàries (veïnals, institucionals…), que ajuden a transformar l’actual mode de vida (personal i col·lectiu), mitjançant l’autogestió conjunta de la nostra forma de consum, de la manera més coherent possible amb els valors que compartim.
 • Perquè volem compartir amb altres persones i organitzacions afins una proposta col·lectiva de transformació real, integrant diferents sensibilitats i projectes que serveixin de referent per a altres noves iniciatives de canvi a les nostres ciutats (en conèixer més persones, possibilitem la interacció i les sinergies), promovent un treball i unes relacions dignes, una societat justa, el mercat social…
 • Perquè entenem que les opcions i pràctiques de consum que fomentem han de tenir cada cop més influència (social) per fer front al sistema convencional de producció i distribució alimentària i canviar l’actual sistema econòmic –injust, predador i malbaratador–, que volem arraconar.
 • Poder decidir col·lectivament què volem trobar a les lleixes de les nostres cooperatives, empreses sense afany de lucre i que pertanyen a totes les persones sòcies, amb poder de decisió igualitari i horitzontal, autogestionades.
 • Poder decidir com volem satisfer les nostres necessitats vitals, decidir que es produeix i establir relació directa amb les persones que ens alimenten i subministren de manera sana i sostenible.
 • Ser contundents i mostrar el nostre rebuig al sistema depredador agroindustrial, a la contaminació, al malbaratament, … I bastir una nova realitat dins l’àmbit de l’Economia Social i Solidària que faci front al sistema convencional de producció i distribució alimentària, apostant pel treball i les relacions dignes, el mercat social, una societat justa…
 • Per enfortir i avançar en la sobirania alimentària, donar suport a la producció local, de temporada, a les iniciatives vinculades al territori, amb respecte a la terra, al bon tracte animal i a la reproducció de la vida.
 • Per conèixer l’origen, la manera de produir, la traçabilitat, amb  total transparència i mitjançant el suport i ajuda mútua apoderar-nos d’aquells temes i habilitats que ens permetin assolir amb més consistència els objectius de cada actor.
 • Per contribuir a teixir relacions socials i comunitàries que ajudin a transformar l’actual model de vida, mitjançant l’autogestió del nostre consum conscient i transformador, de la manera més coherent possible, d’acord amb el valors que compartim.