Benvinguts

La Coordinadora és una entitat associativa de segon nivell amb finalitats, objectius i criteris comuns. La integren les persones delegades i les organitzacions representades, les cooperatives, que no perden la seva personalitat jurídica. Per garantir els principis democràtics autogestionaris del conjunt de l’organització, les cooperatives i les seves persones delegades han de respectar i assumir els principis d’elegibilitat, revocabilitat i responsabilitat. La rotació de les persones delegades s’aplicarà si així ho considera la cooperativa representada.

La Coordinadora la formen cooperatives de persones consumidores de productes ecològics a través dels seves persones delegades, que tenen el mandat explícit i revisable de cada cooperativa. Té la voluntat que totes les cooperatives que en formin part estiguin federades a la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, de constituir-hi la sectorial ecològica -quan així ho permetin els estatuts d’aquesta- i de formar part de la Junta Rectora del CCPAE amb veu i vot.